SpectraMax iD5 Standard Multi-Mode Microplate Detection Platform

Dodavatel: Molecular Devices
Katalogové číslo: ID5-STD
Cena: NA VYŽÁDÁNÍ
Dostupnost: 2-3 týdny
SpectraMax iD5 Standard Multi-Mode Microplate Detection Platform

SpectraMax iD5 multimode reader v sobě spojuje pět modů, a to absorbanci, fluorescenci (top i bottom), luminiscenci, opožděnou fluorescenci (TRF) a fluorescenční polarizaci. Tento hybridní reader je dále možné upgradovat o systém pro detekci western blotů, duální injektory, či modul pro čtení spodní luminiscence. Díky NFC technologii, dotykovému displeji a flexibilitě sběru dat se jedná o nejmodernější reader na trhu.

Výhody:

  • Hybridní reader – kombinace vysoké citlivosti detekčního systému filtrů s flexibilitou monochromátorového systému
  • Jediný reader umožňující detekci western blotů na membránách
  • Zvýšená citlivost detekce a širší dynamický dynamický rozsah, díky ultra chlazenému fotonásobiči
  • K přístroji lze pořídit duální injektory s funkcí chytré injekce a možností reverzního nasátí kapaliny
  • NFC (near-field communication) technologie umožňující načtení vlastních protokolů pouhým přiložením čipu k readeru
  • Velký dotykový displej s vysokým rozlišením, přináší nastavení vlastních protokolů bez nutnosti připojit přístroj k počítači
  • Součástí základní výbavy je software SoftMax® Pro pro unikátní, komplexní analýzu dat

Zkušební verzi softwaru si můžete stáhnout zde.

Obecné specifikace
Rozměry(šířka x výška x hloubka) 40,1 cm x 53,2 cm x 59,8 cm
Váha 40 kg
Zdroj napětí 100-240 Vac, 2 A, 50/60 Hz
Kompatibilita s robottem Ano
Obecné specifikace
Typy mikrodestiček 6 - 384 jamek
Zdroj světla Xenonová flash lampa
Typy čtení Mikrodestičky, kyvety (pomocí adapteru)
Detektory PMT (fotonásobič) nebo fotodioda
Třepání Lineární, Orbitální a infinity třepání
Kontrola teploty 5 °C nad okolní teplotou až do 66 °C
Teplotní uniformita ±0,75 °C
Teplotní přesnost ±1 °C při 37 °C
Endpoint a kinetické čtení Pro všechny mody
Spektrální skenování Abs, FI, Lum, TRF
Skenování jamky Přes 20 x 20 bodů pro všechny mody
Výběr vlnové délky 1,0 nm inkrementy
Standardní čas čtení Abs, Fl, Lum, TRF 30 sekund (96-jamková destička)
Standardní čas čtení FP 60 sekund (96-jamková destička)
Absorbance - fotometrické vlastnosti
Rozsah vlnových délek 230-1000 nm
Šířka pásu světla 4,0 nm
Přesnost vlnové délky ± 2,0 nm
Opakovatelnost vlnové délky ± 1,0 nm
Fotometrický rozsah 0 - 4,0 OD
Fotometrické rozlišení 0,001 OD
Fotometrická přesnost < ± 0,010 OD ± 1,0%, 0-3 OD
Fotometrická opakovatelnost < ± 0,003 OD ± 1.0%, 0-3 OD
Rozptyl světla < 0,05% při 230 nm
Fluorescence - fotometrické vlastnosti
Rozsah vlnových délek 250-850 nm
Výběr vlnové délky 1,0 nm incrementy
Dynamický rozsah > 6 řádů
Citlivost - horní čtení (Fluorescein, 96-jamková destička) 1 pM (monochromátor), 0,3 pM (filtr)
Citlivost - spodní čtení (Fluorescein96-jamková destička) 2 pM (monochromátor i filtr)
Luminescence
Rozsah vlnových délek 300-850 nm
Výběr vlnové délky Výběr simultánní detekce při všech vlnových délkách nebo výběr po 1,0 nm incrementech
Dynamický rozsah > 7 řádů
Cross-talk < 0.1 % v bílých 96- a < 0,2 % 384-jamkových mikrodestičkách
Detekční limit 20 amol ATP (“Flash” luminescence při použití Promega ENLITEN® ATP Assay System)
Flourscenční polarizace
Rozsah vlnových délek 400–750 nm, 1,0 nm inkrementy
Citlivost (96-jamková destička) 2 mP - 10 nM (monochromátory)
Rozsah měření Delta > 200 mP (monochromátory), Delta > 320 mP (filtry)
Opožděná fluorescence (TRF)
Rozsah vlnových délek 450–750 nm
Lineární dynamický rozsah 5 řádů
Detekční limit (96-jamková destička) 30 fM Europium (6 amol/well)
Detekční limit zesilující TRF modul (96-jamková destička) 10 fM Europium (2 amol/well)
9
ID5-STD